Κατηγορία: Μη κατηγοριοποιημένο

FISTE | Shipping Agency > BLOG > Μη κατηγοριοποιημένο

1) Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (STCW 1978), η οποία κυρώθηκε με τον ν.…

Η εκπαίδευση των στελεχών του εμπορικού ναυτικού στην Ελλάδα, διεξάγεται σε γεωγραφικά κατανεμημένες δέκα Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών, ως ακολούθως : Ασπρόπυργος – ΑΕΝ Ασπροπύργου – Πλοιάρχων/Μηχανικών Νέα Μηχανιώνα – ΑΕΝ Μακεδονίας - Πλοιάρχων/ Μηχανικών Πρέβεζα – ΑΕΝ Ηπείρου – Πλοιάρχων Κάλυμνος…

Pin It on Pinterest