ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου
 2. Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου
 3. Επαναπογραφή ναυτικού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 1. Άδεια θαλαμηπόλου Α’ τάξης Ε.Ν.
 2. Άδεια μαγείρου Α’ Β’ Γ’ τάξης Ε.Ν.
 3. Άδεια Ναύτου Ε.Ν.
 4. Άδεια Ηλεκτροτεχνίτη Ε.Ν.
 5. Άδεια Βοηθού Φροντιστού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 1. Πιστοποιητικό Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου – SSO
 2. Πιστοποιητικό Tanker Safety (Basic) σε προσωπικό δεξαμενόπλοιων: Πλοίαρχοι – Υποπλοίαρχοι – Μηχανικοί Α’, Β’ & Γ’ τάξης Ε.Ν.- Ηλεκτρολόγοι, Κατώτερο πλήρωμα ( κανονισμός V/1-1 παρ. 1 Για Δ/Ξ Πετρελαιοφόρα και Χημικά & Κανονισμός V/1-2 παρ. 1 Υγραεριοφόρα)
 3. Πιστοποιητικό Tanker Safety (Advanced) σε προσωπικό δεξαμενόπλοιων: Πλοίαρχοι – Υποπλοίαρχοι – Μηχανικοί Α’, Β’ & Γ’ τάξης Ε.Ν.- Ηλεκτρολόγοι, Κατώτερο πλήρωμα ( κανονισμός V/1-1 παρ. 3 Για Δ/Ξ Πετρελαιοφόρα, V/1-1 παρ. 5 για Χημικά, V/1-2 παρ.3 για 1 Υγραεριοφόρα)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Εκπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Α’ και Β’  τάξης Πλοιάρχων Ε.Ν
 • Ειδικά τμήματα επιμόρφωσης για την πιστοποίηση Αξιωματικών και πληρωμάτων Ε.Ν 
  1. Προσαρμογή γνώσεων Πλοιάρχων πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)
  2. Εξασφάλιση συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων Πλοιάρχων Ε.Ν.
  3. Επανεξέταση – Ανανέωση Πιστοποιητικών
  4. Εκπαίδευση και αξιολόγηση στην επιχειρησιακή χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων παρουσίασης χάρτη και πληροφοριών ECDIS-ELECTRONIC CHART DISPLAY & INFORMATION SYSTEM A-I/12 & B-I/12
  5. Ειδικό σχολείο αξιωματικού ασφάλειας πλοίου SHIP SECURITY OFFICER (SSO) A-VI/5
  6. SSO (Αντικατάσταση παλαιών πιστοποιητικών)
  7. SSO (Συμπληρωματική Εκπαίδευση στη Πειρατεία)
  8. Εκπαίδευση προσομοιωτή χειρισμών πλοίου & ομάδα εργασίας γέφυρας & διαχείριση πόρων γέφυρας SHIP HANDLING SIMULATOR – BRIDGE TEAM MANAGEMENT (ΒΤΜ) – BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM)
  9. BRM για ανανέωση παλαιών πιστοποιητικών
  10. Εκπαίδευση σε θέματα ιατρικής μέριμνας MEDICAL CARE
  11. Εκπαίδευση επιβατηγών πλοίων (Ro Ro)
  12. Εκπαίδευση και ενημέρωση για όλους τους ναυτικούς στην ασφάλεια του πλοίου, διεθνής κώδικας ασφάλειας πλοίων & λιμενικών εγκαταστάσεων INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE ISPS CODE A-VI/6-1 + Εκπαίδευση ασφάλειας πλοίου για ναυτικούς με ανάθεση καθηκόντων ασφάλειας SECURITY TRAINING FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES A-VI/6
  13. Βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια πετρελαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων δεξαμενοπλοίων A-V/1-1-1 & A-V/1-2-1 BASIC TANKER – CHEMICAL & LIQUEFIED SAFETY
  14. Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Πετρελαιοφόρα A-V/1-1-2 ADVANCED OIL TANKER SAFETY
  15. Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών προϊόντων A-V/1-1-3 ADVANCED CHEMICAL TANKER SAFETY
  16. Προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Υγραεριοφόρα A-V/1-2-2 ADVANCED LIQUEFIED GAS TANKER SAFETY
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Εκπαιδευτικοί κύκλοι σπουδών για την απόκτηση διπλώματος Α’ και Β’  τάξης Μηχανικού Ε.Ν.
 • Ειδικά τμήματα επιμόρφωσης για την πιστοποίηση Μηχανικών Ε.Ν.

  1. Προσαρμογή γνώσεων Μηχανικών πάσης τάξης Ε.Ν. (STCW Manila 2010 amendments)
  2. Εξασφάλιση συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων Μηχανικών Ε.Ν.
  3. Εκπαίδευση στον προσομοιωτή μηχανοστασίου και στα ηλεκτρικά πνευματικά συστήματα ελέγχου (ENGINE SIMULATOR)
  4. ERM Συμπληρωματικό (για κατόχους παλαιού τύπου ΕRS)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 1. Τμήμα βασικού Κύκλου Σπουδών (Basic Training Α-VI/1-1 – VI/1-4)
 2. Τμήμα  κύκλου Προχωρημένων Σωστικών (Survival Training A-VI/2-1)
 3. Τμήμα  εγγραφής Κύκλου Προχωρημένης Πυρόσβεσης (Advance Fire Fighting A-VI/3)
 4. Τμήμα εγγραφής Κύκλου Επειγόντων Ιατρικών Περιστατικών (Medical First Aid A-VI/4-1)
 5. Τμήμα εγγραφής Κύκλου Εκσυγχρονισμού Γνώσεων (Refresh Training Course A1-A2)
 6. Τμήμα εγγραφής Κύκλου Σωστικών – Ταχυπλόων λέμβων διάσωσης (Survival Training in fast rescue boats A-VI/2-2)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 1. Τμήμα χειριστών γενικής χρήσης GMDSS (GOC)
 2. Ειδικό τμήμα χειριστών γενικής χρήσης GMDSS για απόφοιτους ΑΕΝ μετά το 1993 (GOC)
 3. Τμήμα χειριστών περιορισμένης χρήσης GMDSS (ROC)
 4. Τμήμα χειριστών μικρής εμβέλειας εντός περιοχών Α1 (SRC)
 5. Τμήμα εξασφάλισης συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων χειριστή γενικής χρήσης GMDSS (GOC REFRESHING)
 6. Τμήμα εξασφάλισης συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων χειριστή περιορισμένης χρήσης GMDSS (ROC REFRESHING)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 1. Πτυχίο Ναυκλήρου Ε.Ν.
 2. Πτυχίο Μηχανοδηγού Α’ Β’ τάξης Ε.Ν.
 3. Πτυχίο Κυβερνήτη τουριστικών θαλαμηγών 
 4. Πτυχίο Κυβερνήτη Ρυμουλκών
 5. Πτυχίο Κυβερνήτη Α’ ΄Β ΄Γ΄ τάξης Ε.Ν.
 6. Πτυχίο Αρχιμάγειρου Ε.Ν.
 7. Πτυχίο Αρχιθαλαμηπόλου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 1. Επικύρωση ναυτολογήσεων / απολύσεων ναυτικών φυλλαδίων ναυτικών σε πλοία με Ελληνική σημαία
 2. Επικύρωση υπηρεσίας σε πλοία με Ελληνική Σημαία ή Καταχώρηση Υπηρεσίας σε πλοία με Ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.
 3. Εξαγορά υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία, μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 1. Δίπλωμα Πλοιάρχου Α’ Β’ Γ΄ τάξης Ε.Ν.
 2. Δίπλωμα Μηχανικού Α’ Β’ Γ’ τάξης Ε.Ν.
 3. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Ε.Ν.
 4. Δίπλωμα προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου
 5. Δίπλωμα Φροντιστού
 6. Δίπλωμα Προϊσταμένου οικονομικού αξιωματικού Ε.Ν.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

Πλέον οι εξουσιοδοτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να γίνουν και με ηλεκτρονικό τρόπο.
Δείτε περισσότερα στη σελίδα www.gov.gr

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Pin It on Pinterest