Ετικέτα: πιστοποιητικά

FISTE | Shipping Agency > BLOG >

Η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης και διευκόλυνσης της ναυτικής εργασίας στο πλαίσιο της πανδημίας covid19. Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, και πρόκειται να λήξουν από 01.10.2021 χορηγείται παράταση ισχύος…

Pin It on Pinterest